Přeskočit na hlavní obsah

Každý se může připojit k naší myšlence

Vím, že myšlenka slovanské vzájemnosti se ve společnosti v dnešní době zrovna nenosí. Je ale třeba, aby slovanské národy spolu začaly mluvit. Na probuzení hrdosti na svůj slovanský původ pouze hezká slova a proklamace nestačí. Proto je zde první hmatatelný kámen „Mostu porozumění“ mezi slovanskými nárosty, který jsme se rozhodli vybudovat. Nádherná kniha, „Legenda o sv. […]

Jméno Václav v Rusku

Památka sv. Václava se zachovala i díky ruské pravoslavné církvi, kde je sv. Václav uctíván téměř od okamžiku jeho mučednictví v r. 935 až do dnešních dnů. Díky této úctě zůstaly zachovány stěžejní literárně historické památky o sv. Václavu i o sv. Ludmile. Slovanská křesťanská liturgie již tenkrát spojovala Čechy s Ruskem. Kijevský kníže Svjatopolk (*979 […]

Svatá Ludmila

Život sv. Ludmily je spjat s příchodem křesťanství a slovanského písemnictví na Velkou Moravu a později jeho rozšířením do Čech. Po smrti Metoděje (885) vyhnal kníže Svatopluk slovanské duchovenstvo z Moravy. Část kleriků se uchýlila do Bulharska pod ochranu cara Borise I. Ti zde zavedli staroslověnštinu jako liturgický jazyk. Písmo určené k zápisu staroslověnské liturgie, cyrilice, […]

Tradice Lípy Slovanské

První spolek „Lípa Slovanská“ byl založen 30. dubna 1848 v Praze a rok nato ho rakouské úřady zakázaly. Spolek usiloval o šíření slovanské vzájemnosti. Oživili jsme tradici tohoto spolku. Naše národy spojuje slovanská křesťanská kultura a tradice staroslovanského písemnictví. Jak se praví v básni J.V. Sládka; chceme aby se slovanská lípa se opět zazelenala. Na slovanské […]