Památka sv. Václava se zachovala i díky ruské pravoslavné církvi, kde je sv. Václav uctíván téměř od okamžiku jeho mučednictví v r. 935 až do dnešních dnů. Díky této úctě zůstaly zachovány stěžejní literárně historické památky o sv. Václavu i o sv. Ludmile.

Slovanská křesťanská liturgie již tenkrát spojovala Čechy s Ruskem. Kyjevský kníže Svjatopolk (*979 †1019) měl za ženu dceru polského krále Boleslava Chrabrého. Její babička, kněžna Doubravka, byla neteří sv. Václava.

Jméno Václav v ruském národě částečně zdomácnělo. V rodině ruského knížete sv. Vladimíra se jméno Václav vyskytuje do r. 1227 pětkrát.

Další český panovník jménem Václav byl král Václav I. Vládl v letech 1230 – 1253

Bratr ruského cara Alexandra II., velkokníže Konstantin Nikolajevič dal svému synovi nar. r. 1862 jméno Václav (Vjačeslav Konstantinovič).