Zpracovat legendu o sv. Ludmile způsobem, jak jsme to učinili v legendě o sv. Václavu.
V soukromých sbírkách v Lucemburku byl objeven soubor starých perokreseb, které se nápadně podobají stylu malby užité v legendě o sv. Václavu. Obsahově legendu o sv. Ludmile doplňují. Restaurování krezeb je prováděno s největší péčí, aby byla v co největší míře zachována jejich historická podoba. K obrazům se připojí podrobnější vysvětlující text zpracovaný podle starých latinských legend.

Legendu o sv. Václavu přeložíme do všech slovanských jazyků a nabídneme ji všem zájemcům v těchto zemích.

Našim záměrem je vytvořit knihovnu  faxmile starých slovanských knih, rukopisů tak jako zhotovit jejich restaurované repliky. Chceme zachránit pro budoucnost tyto základní kameny světové vzdělanosti tak, aby se staly dostupné všem zájemcům k poznání  i studiu  po celém světě.