Vím, že myšlenka slovanské vzájemnosti se ve společnosti v dnešní době zrovna nenosí. Je ale třeba, aby slovanské národy spolu začaly mluvit.

Na probuzení hrdosti na svůj slovanský původ pouze hezká slova a proklamace nestačí. Proto je zde první hmatatelný kámen „Mostu porozumění“ mezi slovanskými nárosty, který jsme se rozhodli vybudovat. Nádherná kniha, „Legenda o sv. Václavu“, umístěná v barevné etuji.

 

Z úcty k neznámým tvůrcům Velislavovy bible, jejíž součástí jsou obrazy o sv. Václavu v této knize použité, nejsou v knize uvedeni žádná jména autorů. Jediné jméno v knize napsané může být podpis dárce na počátku knihy, na straně vyhrazeném pro věnování.

Přečtěte text na rubu etuje. Souhlasíte-li s ideou v textu, umístíme Vaši fotografii se jménem nahoře vpravo. Místo stromu vlevo nahoře může být vámi zvolené logo. Vpravo dole bude vytištěn váš podpis. Grafickou změnu rubu etuje provedeme po dohodě.

Kniha může být dárkem s vyšší duchovní hodnotou, který okouzlí vaše obchodní partnery nebo přátele.  Každý se může připojit a darováním této krásné knihy dále šířit ideu slovanského porozumění.