Zpracovali jsme Legendu o svatém Václavu do samostatné publikace způsobem, jak je zobrazena ve Velislavově bibli. K obrazům je připojen krátký text, aby si čtenář mohl zařadit zobrazený děj do historických souvislostí.
V současné době je Legenda o sv. Václavu přeložena do ruského jazyka.

Velislavova bible je nejobsáhlejší obrazový rukopis ve středověké Evropě. Vrcholné dílo gotické knižní malby. Kresby zobrazují začátek Starého zákona, část Evangelií a Skutků, cyklus o Antikristovi, Apokalypsu a v poslední části bible jsou listy s Legendou o svatém Václavu.
Velislavova bible představuje nadčasový skvost, který svojí originalitou a křesťanským cítěním oslovuje už po celá staletí čtenáře všech národů a bude i v časech příštích.