Velislavova bible, vrcholné velkolepé dílo gotiky, patří k nejrozsáhlejším obrazovým knihám středověku. Vznikla v letech 1325 až 1349 na objednávku vzdělaného kanovníka Velislava, notáře a diplomata českého krále Karla IV.

Velislavova bible není „Biblia pauperum“ (bible chudých), ani plně ilustrovanou biblí postihující celý biblický text.

Obsahuje 747 ilustrací, které zobrazují následující biblické knihy :

Genesis (1r-52v),
Exodus (53r-88v),
Daniel (89r-108r),
Soudců (108v-115r),
Judit (115v-130r),

Cyklus o Antikristovi (130v-135v),
Cyklus christologický (136r-149r),
Apokalypsu (153r-168v),
Skutky apoštolské (169r-179v),

Legendu o sv. Ludmile a sv. Václavu (180r-188r).

V legendě o sv. Václavu a sv. Ludmile spolu s legendou o životě sv. Klimenta  je zobrazen  příchod křesťanské slovanské liturgie z Moravy do Čech.

Protože velká většina perokreseb  je obdařena krátkými texty  a některé obrazy i jmény postav, je někdy rukopis Velislavovi Bible vydáván, s jistou mírou představivostí, za zdařilý středověký komiks.

Zavražení svatého Václava, kanovník Velislav klečící před sochou svaté Kateřiny