Přeskočit na hlavní obsah

Noviny Lípy Slovanské

Za zapomenutými Slovany do Wendlandu

Kraj mezi Labem a Jesnou, německy Jeetzel, nádherná příroda se vzácnými druhy ptactva i rostlin chráněná jedinečnou biosférickou rezervací. A více než 300 vesnic, jež jsou raritou a atrakcí zdejší oblasti. Říká se jim „okrouhlice“ – německy Rundling. Přijměte pozvání do Wendlandu v Dolním Sasku. Leží na středu spojnice mezi Magdeburkem a Hamburkem. Hlavní cesty […]

Návštěva na arcibiskupství pražském

Dne 10.12. 2020 přijal Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český, ve svém sídle na Hradčanech zástupce spolku Lípa slovanská k hodinové audienci. Přijetí předcházelo několik jednání s úředníky arcibiskupství. Představitel spolku předal po uvítání panu kardinálovi obraz symbolizující odkaz sv. Václava. Tento symbol je vytištěn na přední straně již vydané knihy „Legenda o sv. Václavu.“ […]

Zákon Sudnyj Ljudem – úplné znění

V překladu „Soudní zákoník pro lid“ je nejstarší slovanská právní památka. Z velké části je doslovným překladem byzantské právní příručky Eklogy, datované kolem roku 740. Eklogy čerpá z římskoprávní tradice. Je psán řecky místo tradiční latiny a je členěn na 17 kapitol. Více se uplatňuje vliv křesťanských principů. U mnoha trestných činů se ruší trest smrti […]

Zákon Sudnyj Ljudem

Soudní zákoník pro lid je nejstarší slovanská právní památka. V r. 863 přišlo s Cyrilem a Metodějem na Velkou Moravu kromě duchovních i mnoho správních úředníků, kupců a početný vojenský doprovod. Časy byly nejisté. Věrorvěsti předali knížeti Rostislavovi dary i ostatky svatého Klimenta, 4. biskupa v Římě. A hlavně dar největší: Kromě překladů církevních textů do staroslovanského jazyka […]

Vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí,

Vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!

Nad Pražským hradem vlaje vlajka samostatného českého státu už od roku 1993. Na hradě sídlí od té doby náš president – představitel státu – a je to Čech. Vždy tomu tak nebylo. Dějiny českého státu vystupují z šera minulých časů formou drobných zmínek v legendách sousedních národů. Počínají několika historickými údaji považovanými  za věrohodné, neboť jsou převzaty […]

Naše předsevzetí

Jaké poselství by měly přinést obnovené Noviny lípy slovanské. Jak zdůvodnit jejich novou existenci? Nejvíce se mi vynořuje v mysli úvaha, že bychom měli zanechat naši zemi našim potomkům krásnější, než ji oni zanechali nám. Není to snadný úkol. Naše česká země je krásná. Máme se tak dobře jako nikdy před tím. A snad bych neskromně […]

Každý se může připojit k naší myšlence

Vím, že myšlenka slovanské vzájemnosti se ve společnosti v dnešní době zrovna nenosí. Je ale třeba, aby slovanské národy spolu začaly mluvit. Na probuzení hrdosti na svůj slovanský původ pouze hezká slova a proklamace nestačí. Proto je zde první hmatatelný kámen „Mostu porozumění“ mezi slovanskými nárosty, který jsme se rozhodli vybudovat. Nádherná kniha, „Legenda o sv. […]

Jméno Václav v Rusku

Památka sv. Václava se zachovala i díky ruské pravoslavné církvi, kde je sv. Václav uctíván téměř od okamžiku jeho mučednictví v r. 935 až do dnešních dnů. Díky této úctě zůstaly zachovány stěžejní literárně historické památky o sv. Václavu i o sv. Ludmile. Slovanská křesťanská liturgie již tenkrát spojovala Čechy s Ruskem. Kijevský kníže Svjatopolk (*979 […]

Svatá Ludmila

Život sv. Ludmily je spjat s příchodem křesťanství a slovanského písemnictví na Velkou Moravu a později jeho rozšířením do Čech. Po smrti Metoděje (885) vyhnal kníže Svatopluk slovanské duchovenstvo z Moravy. Část kleriků se uchýlila do Bulharska pod ochranu cara Borise I. Ti zde zavedli staroslověnštinu jako liturgický jazyk. Písmo určené k zápisu staroslověnské liturgie, cyrilice, […]

Tradice Lípy Slovanské

První spolek „Lípa Slovanská“ byl založen 30. dubna 1848 v Praze a rok nato ho rakouské úřady zakázaly. Spolek usiloval o šíření slovanské vzájemnosti. Oživili jsme tradici tohoto spolku. Naše národy spojuje slovanská křesťanská kultura a tradice staroslovanského písemnictví. Jak se praví v básni J.V. Sládka; chceme aby se slovanská lípa se opět zazelenala. Na slovanské […]