Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs6/lipaslovanskacz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs6/lipaslovanskacz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Noviny Lípy Slovanské - Lípa Slovanská Přeskočit na hlavní obsah

Noviny Lípy Slovanské

Kniha pro papeže Františka

Ve středu 28. září 2022, při dopolední generální audienci v Římě, Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant předal Svatému otci Františkovi bohatě zdobenou knihu Franka Nekováře „Legenda o sv. Ludmile“. Osud tomu chtěl, že jsem se potkal s Velislavovou biblí aneb jak to celé začalo. Tato jedinečná obrazová kniha, vrcholné dílo gotiky, vznikla mezi roky 1325 až […]

Slavnostní požehnání knize Legenda o sv.

Je méně známou skutečností, že kovový obrázek Panny Marie s Dítětem je dar, který dostala mladá kněžna Ludmila při svém křtu. V roce 1609 byl kovový obrázek Panny Marie s Dítětem prohlášen za „Palladium země české“ Paladium je nyní uloženo ve staroboleslavském poutním chrámu Na nebevzetí Panny Marie. Kniha, která má být oslavou první české kněžny, kterou […]

Za zapomenutými Slovany do Wendlandu

Kraj mezi Labem a Jesnou, německy Jeetzel, nádherná příroda se vzácnými druhy ptactva i rostlin chráněná jedinečnou biosférickou rezervací. A více než 300 vesnic, jež jsou raritou a atrakcí zdejší oblasti. Říká se jim „okrouhlice“ – německy Rundling. Přijměte pozvání do Wendlandu v Dolním Sasku. Leží na středu spojnice mezi Magdeburkem a Hamburkem. Hlavní cesty […]

Návštěva na arcibiskupství pražském

Dne 10.12. 2020 přijal Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český, ve svém sídle na Hradčanech zástupce spolku Lípa slovanská k hodinové audienci. Přijetí předcházelo několik jednání s úředníky arcibiskupství. Představitel spolku předal po uvítání panu kardinálovi obraz symbolizující odkaz sv. Václava. Tento symbol je vytištěn na přední straně již vydané knihy „Legenda o sv. Václavu.“ […]

Zákon Sudnyj Ljudem – úplné znění

V překladu „Soudní zákoník pro lid“ je nejstarší slovanská právní památka. Z velké části je doslovným překladem byzantské právní příručky Eklogy, datované kolem roku 740. Eklogy čerpá z římskoprávní tradice. Je psán řecky místo tradiční latiny a je členěn na 17 kapitol. Více se uplatňuje vliv křesťanských principů. U mnoha trestných činů se ruší trest smrti […]

Zákon Sudnyj Ljudem

Soudní zákoník pro lid je nejstarší slovanská právní památka. V r. 863 přišlo s Cyrilem a Metodějem na Velkou Moravu kromě duchovních i mnoho správních úředníků, kupců a početný vojenský doprovod. Časy byly nejisté. Věrorvěsti předali knížeti Rostislavovi dary i ostatky svatého Klimenta, 4. biskupa v Římě. A hlavně dar největší: Kromě překladů církevních textů do staroslovanského jazyka […]

Vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí,

Vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!

Nad Pražským hradem vlaje vlajka samostatného českého státu už od roku 1993. Na hradě sídlí od té doby náš president – představitel státu – a je to Čech. Vždy tomu tak nebylo. Dějiny českého státu vystupují z šera minulých časů formou drobných zmínek v legendách sousedních národů. Počínají několika historickými údaji považovanými  za věrohodné, neboť jsou převzaty […]

Naše předsevzetí

Jaké poselství by měly přinést obnovené Noviny lípy slovanské. Jak zdůvodnit jejich novou existenci? Nejvíce se mi vynořuje v mysli úvaha, že bychom měli zanechat naši zemi našim potomkům krásnější, než ji oni zanechali nám. Není to snadný úkol. Naše česká země je krásná. Máme se tak dobře jako nikdy před tím. A snad bych neskromně […]

Každý se může připojit k naší myšlence

Vím, že myšlenka slovanské vzájemnosti se ve společnosti v dnešní době zrovna nenosí. Je ale třeba, aby slovanské národy spolu začaly mluvit. Na probuzení hrdosti na svůj slovanský původ pouze hezká slova a proklamace nestačí. Proto je zde první hmatatelný kámen „Mostu porozumění“ mezi slovanskými nárosty, který jsme se rozhodli vybudovat. Nádherná kniha, „Legenda o sv. […]

Jméno Václav v Rusku

Památka sv. Václava se zachovala i díky ruské pravoslavné církvi, kde je sv. Václav uctíván téměř od okamžiku jeho mučednictví v r. 935 až do dnešních dnů. Díky této úctě zůstaly zachovány stěžejní literárně historické památky o sv. Václavu i o sv. Ludmile. Slovanská křesťanská liturgie již tenkrát spojovala Čechy s Ruskem. Kijevský kníže Svjatopolk (*979 […]