První spolek „Lípa Slovanská“ byl založen 30. dubna 1848 v Praze a rok nato ho rakouské úřady zakázaly. Spolek usiloval o šíření slovanské vzájemnosti.

Oživili jsme tradici tohoto spolku. Naše národy spojuje slovanská křesťanská kultura a tradice staroslovanského písemnictví.

Jak se praví v básni J.V. Sládka; chceme aby se slovanská lípa se opět zazelenala.

Na slovanské lípě
roste mnoho snětí,
a my jedné matky
slovanské jsme děti.

Mnohá větev suchá,
mnohá nalomená,
ale lípa stojí
vzdorná, neskloněná.

I ať vichr duje,
blesk se do ní pustí,
ona bude státi,
ona bude růsti.

Chceme uchovat ohromné duchovní dědictví slovanského písemnictví.
Je to most, který slovanské národy spojuje.