Hlavní cíl naši neziskové organizace je podpora slovanské vzájemnosti a záchrana ohromného duchovního dědictví slovanského písemnictví, které nás Slovany spojuje.

Úcta k věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi, zakladatelům slovanské křesťanské kultury, je společná všem Slovanům.

Řečtina byla jazykem básníků a filozofů. Latina jazykem právníků a vojáků. Naše společná staroslověnština vznikla k oslavě křesťanství, k oslavě lásky k bližnímu. Zdá se, že toto vědomí se pomalu ztrácí a zaniká. My chceme tuto historickou sounáležitost posílit a slovanské kniky jsou nástroj, který k tomu budeme používat.

Vážíme si hluboce práce a moudrosti našich předků. Knihy jsou jejich nenahraditelným odkazem. Ten musí být uchován a dále šířen.

Vytváříme světovou knihovnu slovanských rukopisů. Knihy mají být spojovacím mostem mezi slovanskými národy, kdy jedni píší azbukou a druzí latinkou.

Nabízíme věrohodné kopie originálních slovanských rukopisů. Zachraňujeme pro budoucnost tyto základní  kameny světové vzdělanosti tak, aby se staly dostupné pro velkou skupinu zájemců po celém světě.

Našim záměrem je vytvořit knihovnu faxmile starých slovanských knih, rukopisů a jejich restaurované repliky. Zachránit pro budoucnost tyto základní kameny světové vzdělanosti tak, aby se staly dostupné všem zájemcům k poznání  i studiu  po celém světě.