Jaké poselství by měly přinést obnovené Noviny lípy slovanské. Jak zdůvodnit jejich novou existenci?

Nejvíce se mi vynořuje v mysli úvaha, že bychom měli zanechat naši zemi našim potomkům krásnější, než ji oni zanechali nám. Není to snadný úkol. Naše česká země je krásná. Máme se tak dobře jako nikdy před tím.

A snad bych neskromně náš úkol ještě rozšířil: Měli bychom zanechat těm co přijdou po nás jen přátele všude kolem, co mají naši zemi rádi. Ani zde nejsme na začátku. Pro lidi z východu jsou Čechy nejzápadnější východní země a pro ty druhé zase nejvýchodnější země západu. Všichni se s námi bez problému dorozumí a všichni k nám rádi jezdí. Jsme více či méně tolerantní k jejím kulturním zvláštnostem a hlavně, všichni se tu u nás cítí dobře.

Ptáte se jistě, jako já sám z počátku, jak toto nemalé předsevzetí splnit.

Efekt motýlích křídel platí i na mezilidské vztahy. Většinou se o něm mluví v souvislosti se vznikem hurikánu či tropické bouře, nebo nezvyklé panice na burze. Jeho princip je prostý: I malé podněty mohou vyvolat velké změny.

Myšlenka je nejjednodušší forma energie. Podle zákonů fyziky nelze nic beze zbytku zničit. Myšlenka se tedy ihned po svém vzniku stává součástí kolektivního vědomí, je sdílena s okolním světem.

Ve své mysli jsme schopni vytvořit myšlenku, která předtím vůbec neexistovala. Tento akt tvoření je něco zázračného. Nic nemůže vzniknout nebo se odehrát bez první myšlenky, která projde hlavou právě jednomu člověku. Pevně věřím že i jeden samotný člověk může změnit svět. Pojďme ho společně nalézt.

Moje ani vaše myšlenky nejsou tak svobodné, jak si myslíme. Jejich sílu si vůbec neuvědomujeme. Oni totiž myšlenky zaměřené jedním směrem mají tendenci se uskutečnit.

Pozitivní myšlenka může proto způsobit velikou změnu. Její velikost a rozsah jsou těžko předvídatelné. Představte si jaký potenciál se nabízí, když kromě zbožných přání i něco dobrého uděláme. Právě proto obnovujeme vydávání Novin Lípy slovanské.

Vytvoříme tvořivé prostředí pro volné nadnárodní uskupení stejně smýšlejících lidí. Naše myšlenky se začnou rychle uskutečňovat. Naše poselství vhozené do budoucnosti bude to nejcennější, co zachováme potomkům.

V příštím článku se můžete těšit na výňatek z nejstaršího slovanského právního předpisu.

Frank Nekovar, Tomáš Kůrka