Přeskočit na hlavní obsah

Noviny Lípy Slovanské

Svatá Ludmila

Život sv. Ludmily je spjat s příchodem křesťanství a slovanského písemnictví na Velkou Moravu a později jeho rozšířením do Čech. Po smrti Metoděje (885) vyhnal kníže Svatopluk slovanské duchovenstvo z Moravy. Část kleriků se uchýlila do Bulharska pod ochranu cara Borise I. Ti zde zavedli staroslověnštinu jako liturgický jazyk. Písmo určené k zápisu staroslověnské liturgie, cyrilice, […]

Tradice Lípy Slovanské

První spolek „Lípa Slovanská“ byl založen 30. dubna 1848 v Praze a rok nato ho rakouské úřady zakázaly. Spolek usiloval o šíření slovanské vzájemnosti. Oživili jsme tradici tohoto spolku. Naše národy spojuje slovanská křesťanská kultura a tradice staroslovanského písemnictví. Jak se praví v básni J.V. Sládka; chceme aby se slovanská lípa se opět zazelenala. Na slovanské […]