Je méně známou skutečností, že kovový obrázek Panny Marie s Dítětem je dar, který dostala mladá kněžna Ludmila při svém křtu. V roce 1609 byl kovový obrázek Panny Marie s Dítětem prohlášen za „Palladium země české“ Paladium je nyní uloženo ve staroboleslavském poutním chrámu Na nebevzetí Panny Marie. Kniha, která má být oslavou první české kněžny, kterou […]